NVM Makelaars
U bevindt zich hier: home

Wet verbetering functioneren VvE's

Gepubliceerd door Maurits Zwijgers op 3 november 2017
Onlangs is de Wet verbetering functioneren VvE’s aangenomen. Wat houdt de nieuwe wet concreet in?


Sparen
In de huidige wet is reeds opgenomen dat VvE’s verplicht zijn om over een reservefonds te beschikken. In de nieuwe wet wordt nu ook geregeld hoe de invulling van het reservefonds dient te gebeuren. Daarnaast wordt de bevoegdheid tot het aangaan van een lening geregeld.

In het kort samengevat komt het erop neer dat de VvE óf reserveert op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) met een looptijd van tenminste 10 jaar (en een plan dat niet ouder mag zijn dan 5 jaar), óf de VvE reserveert jaarlijks een bedrag dat overeenkomt met 0,5% van de herbouwwaarde van het complex. Deze herbouwwaarde stemt dan overeen met de herbouwwaarde zoals deze vermeld is op de polis van de opstalverzekering.

Ten aanzien van het MJOP bepaalt het nieuwe artikel naast de looptijd van 10 jaar en het feit dat het plan niet ouder mag zijn dan 5 jaar, dat het plan alle onderhouds-, herstel- en vernieuwingsmaatregelen moet bevatten alsmede de daaraan benodigde werkzaamheden en kostenberamingen.
Het moet gaan om VvE’s met gebouwen die (gedeeltelijk) bestemd zijn voor bewoning. Gemengde complexen, in die zin dat er woningen en bedrijfsruimtes zijn of woningen en een parkeergarage, vallen dus onder de reikwijdte van deze bepaling. Als een (ondergesplitste) VvE bijvoorbeeld alleen parkeerplaatsen bevat, dan geldt de norm van 0,5% niet.

Lenen
In de nieuwe wet is opgenomen dat de VvE een geldlening mag aangaan. In het wetsartikel komt te staan dat de vereniging hiertoe bevoegd is, tenzij het reglement uitdrukkelijk anders bepaalt.

In artikel 5:113 BW is de aansprakelijkheid voor schulden van de eigenaars die lid zijn van de VvE geregeld en wel in die zin dat iedere eigenaar een bijdrage moet doen door de kosten die voor de gezamenlijke eigenaars komen. Verder zijn eigenaars gezamenlijk aansprakelijk voor hun breukdeel voor een schuld van de VvE, indien het een deelbare prestatie betreft. Een verbintenis tot het betalen van een geldsom is in beginsel een deelbare prestatie, tenzij daarover in de overeenkomst, iets anders is bepaald. Bij een ondeelbare prestatie zijn alle eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige schuld en dus niet alleen voor hun breukdeel.
In de oude wet was bepaald dat de appartementseigenaars die eigenaar waren ten tijde van het aangaan van de schuld verbonden blijven aan deze schuld (voor hun breukdeel bij een deelbare prestatie) ook als zij hun appartementsrecht verkopen. In de nieuwe wet wordt deze regeling veranderd en wel zo dat geregeld wordt dat de schuld overgaat op de kopende (verkrijgende) appartementseigenaar. De verkrijgende eigenaar moet natuurlijk van goede en volledige informatie worden voorzien.

In de nieuwe wet komt te staan dat een geldlening een deelbare prestatie is. Daarmee is wettelijk geregeld dat de appartementseigenaars niet aansprakelijk kunnen zijn voor de gehele schuld, maar alleen voor hun eigen deel, conform het breukdeel uit de akte van splitsing. Daarnaast wordt toegevoegd dat de verkopende appartementseigenaar wordt ontslagen uit zijn verbondenheid aan de schuld bij de overdracht van het appartementsrecht, indien aan koper een opgave van de schuld is gedaan. De opgave geschiedt via de notaris. Deze ontvangt van de beheerder een opgave van de schulden waarvoor de koper aansprakelijk zal zijn. Deze aansprakelijkheid jegens de VvE en bijvoorbeeld de bank is beperkt tot de omvang zoals deze volgens de opgave van de notaris blijkt.

Handhaving
Er komt geen controle of handhaving door de overheid. De normen uit de wet zijn bedoeld om eigenaars in staat te stellen het reserveren en de minimale hoogte van de reservering desnoods via de rechter af te dwingen. Ook ten aanzien van de inhoud van het MJOP kan een eigenaar afdwingen dat het plan een goede looptijd heeft en alle benodigde werkzaamheden en kostenberamingen bevat
Indien u meer informatie wenst over de Wet verbetering functioneren vve’s dan kunt u hiervoor contact opnemen met Maurits Zwijgers, VvE-beheerder bij Van der Krabben Makelaardij, 0412-632928.


Maurits Zwijgers
Afdeling Vastgoedmanagement


Kantoor Oss
telefoon 0412 63 29 28
e-mail: m.zwijgers@krabben.nl


Meest recente blogs:


Zaterdag geslotenGepubliceerd door André Louwers op 22 juni 2018
Nieuwste Qualis magazine uit!Gepubliceerd door Joris Welten op 22 juni 2018
Harm van der Pas: “De voedselbank heeft een bredere functie dan alleen eten en drinken verstrekken.”Gepubliceerd door Harm van der Pas op 15 juni 2018
De MaasdijkGepubliceerd door Harm van der Pas op 14 juni 2018
Wesley van Vlijmen: “Het mag niet zo zijn dat kinderen zonder eten naar school gaan.”Gepubliceerd door Harm van der Pas op 8 juni 2018

Zelf een reactie plaatsen

E-mailadres *


Uw reactie *

Typ het controle getal over *Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

Accepteren