Joris Welten

Covid-19 besmet de woningmarkt niet, integendeel!

Covid-19 besmet de woningmarkt niet, integendeel!

In het tweede kwartaal van 2020 overheerste de zorgen over Corona, oftewel Covid-19. Ook de woningmarkt hield haar hart vast: zou de markt net zoals tijdens de financiële crisis net zo negatief reageren? Inmiddels blijkt deze angst ongegrond, de prijzen van koopwoningen zijn in dit kwartaal in het hele land zelfs verder gestegen!

Boven de vraagprijs

Hoewel het aantal verkochte woningen landelijk een lichte daling laat zien, is er in noordoost Brabant sprake van een stijging van 3,5%. Deze stijging wordt verklaard door het enigszins ruimere aanbod van koopwoningen en het aantal starters dat juist nu doorpakt en tot aankoop overgaat. Het ziet er naar uit dat, nu er vanuit beleggers en expats iets minder belangstelling is, starters en doorstromers hun kans grijpen om de woning te bemachtigen waar ze hun zinnen op hebben gezet. Dat daarbij in 52% van de gevallen boven de vraagprijs wordt verkocht geeft wel aan dat de krapte in de markt nog altijd een belangrijke rol speelt.

Dorpen in trek

Een ander gegeven dat opvalt, is dat de vraag naar woningen in de dorpen en op het platteland stijgt. Hierin speelt het coronavirus naar alle waarschijnlijkheid echt een rol. Meer ruimte wordt nu hoger gewaardeerd. Het vertrouwen in de veerkracht van de Nederlandse economie dat is behouden zorgt ervoor dat de eigen woning wordt omarmt en op de lange termijn wordt gepland.

Nieuwbouw uiterst belangrijk

Berekeningen van het ministerie van Binnenlandse Zaken wijzen uit dat er eigenlijk jaarlijks landelijk zo’n 90.000 woningen bij moeten komen. Dat halen we op geen stukken na. De stikstof- en PFAS-problematiek vormt hierbij een extra probleem, hierdoor stagneren bouw- en vergunningsprocedures. Alleen door de bouw van nieuwe woningen kunnen er -vaak goedkopere- bestaande woningen vrijkomen. Daarnaast wordt er door de bouwwereld heel goed nagedacht welke woningen gebouwd moeten worden in welke prijsklasse. In deze tijd zijn er veel een- en tweepersoonshuishoudens waarvoor een kleinere woning vaak al een adequate oplossing vormt.

Onze regio relatief goede positie

Het vinden van een goede woning tegen een reële prijs is in onze regio nog altijd mogelijk. Ook wij zien dat de vraag naar woningen in de dorpen aantrekt. Ook wordt er hier en daar nog behoorlijk én gevarieerd gebouwd, wat enerzijds de doorstroming bevordert, maar ook jonge mensen kansen biedt. Het loont dus zeker de moeite onze site te doorzoeken of bij ons binnen te lopen.

Digitale rondleiding en ondertekening mogelijk

Uiteraard kunnen wij daarbij  ‘coronaproof’ werken. We kunnen je via de camera die wij meenemen door een woning leiden als je bezichtiging te riskant vindt. Uiteraard is een bezichtiging op locatie ook gewoon mogelijk. Daarnaast heeft de NVM vaart gemaakt met het digitaal kunnen ondertekenen van contracten. Zowel geldverstrekkers als notarissen accepteren de digitale handtekening. Dat wij als je ons bezoekt, de 1,5 meter regel in acht nemen spreekt voor zich en een bezichtiging op locatie vindt plaats met maximaal twee kijkers. Schroom dus niet je plannen om te zetten in daden en neem rustig contact met ons op.