NVM Makelaars
U bevindt zich hier: home-diensten-huur/verhuur

Huur/verhuur


We hebben een ruim en steeds wisselend aanbod huurwoningen en -appartementen in de omgeving van Oss en Uden, doordat woningstichtingen, vastgoedmaatschappijen en particuliere beleggers ons hun vastgoed toevertrouwen.

Belangrijk! Om in aanmerking te komen voor een van deze huurwoningen of -appartementen dient u aan onderstaande criteria te voldoen, die door vrijwel al onze opdrachtgevers worden gehanteerd.
Toewijzingscriteria


 • Uw bruto maandinkomen dient 4x de maandhuur te bedragen (3,5x is bespreekbaar). Vakantiegeld en vaste toeslagen worden meegeteld.
 • Het inkomen van uw partner wordt voor 1/3 meegeteld. Bij kandidaat huurders welke beide een AOW ontvangen, kunnen beide inkomens voor 100% meegeteld worden.
 • U dient te beschikken over een arbeidscontract van minimaal één jaar. Nul-uren-contracten en contracten via een uitzendbureau worden niet meegeteld. Contracten via een detacheringsbureau worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden.
 • Zijn eerder genoemde punten niet op uw situatie van toepassing, maar heeft u eigen vermogen? Eigen vermogen vanaf € 10.000,- wordt meegeteld. Naast dit eigen vermogen dient er altijd een vast inkomen te zijn.

NB. Indien u met uw inkomen niet volledig voldoet aan de inkomensnorm (bedraagt uw bruto maandinkomen bijvoorbeeld minimaal 3,5x de maandhuur) zijn er mogelijkheden om te huren onder voorwaarde van een waarborgsom of bankgarantie. Verdient u minder dan 3,5x, dan kunt u geen woning huren via Van der Krabben Makelaardij. Uw inschrijving wordt niet in behandeling genomen en beschikbaar gestelde documenten worden vernietigd.


Documenten


Voordat wij namens onze opdrachtgever een woning mogen verhuren zijn wij verplicht onderzoek te doen naar uw achtergrond. Daarvoor hebben wij onderstaande gegevens van u nodig:
 • kopie paspoort/identiteitskaart, buiten EU: verblijfsdocument (van u en van eventuele partner)
 • recente werkgeversverklaring (van u en van eventuele partner)
 • 3 x recente loonstrook (van u en van eventuele partner)
 • 2 x bankafschrift waar loon op gestort wordt (van u en van eventuele partner)
 • indien u momenteel een woning huurt: recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder
 • indien u in het bezit bent van een koopwoning: recente hypotheekhoudersverklaring van de bank
 • aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar indien u uw woning verkocht heeft
 • indien u uw woning verkocht heeft: kopie van de koopakte
 • uittreksel bevolkingsregister van uw huidige woongemeente met woonhistorie (van u en van eventuele partner) 
Indien zelfstandig ondernemer:
 • kopie paspoort/identiteitskaart, buiten EU: verblijfsdocument (van u en van eventuele partner)
 • meest recente jaarrekening, winst- en verliesrekening en balans
 • gewaarmerkte accountantsverklaring
 • kopie inschrijving KvK
 • IB60 formulier
 • indien u momenteel een woning huurt: recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder
 • indien u in het bezit bent van een koopwoning: recente hypotheekhoudersverklaring van de bank
 • indien u uw woning verkocht heeft: aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar
 • indien u uw woning verkocht heeft: kopie van de koopakte
 • uittreksel bevolkingsregister van uw huidige woongemeente met woonhistorie (van u en van eventuele partner.
 • NB. bij zelfstandig ondernemers wordt standaard een waarborgsom of bankgarantie gevraagd
Indien gepensioneerd:
 • kopie paspoort/identiteitskaart, buiten EU: verblijfsdocument (van u en van eventuele partner)
 • recente AOW strook en/of jaaropgaaf (van u en van eventuele partner)
 • recente pensioenstrook en/of jaaropgaaf (van u en van eventuele partner)
 • indien u momenteel een woning huurt: recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder
 • indien u in het bezit bent van een koopwoning: recente hypotheekhoudersverklaring van de bank
 • indien u uw woning verkocht heeft: aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar
 • indien u uw woning verkocht heeft: kopie van de koopakte
 • uittreksel bevolkingsregister van uw huidige woongemeente met woonhistorie (van u en van eventuele partner)
Een externe screening is onderdeel van het onderzoek naar uw achtergrond. Deze kosten worden aan de (kandidaat-) huurder doorbelast. Bij de totstandkoming van een huurovereenkomst kan het voorkomen dat er door de verhuurder éénmalige kosten in rekening worden gebracht. Bij valsheid in geschrifte wordt altijd aangifte gedaan.

Klik hier voor het inschrijfformulier


Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

Accepteren