Harm van der Pas

NVM kwartaalcijfers wijzen uit: prijzen blijven stijgen, regio Oss/Uden interessant!

NVM kwartaalcijfers wijzen uit: prijzen blijven stijgen, regio Oss/Uden interessant!

 

Als we alle cijfers van de NVM en wat ze betekenen voor onze regio onder de loep nemen, dan wonen we met elkaar in een prachtig gebied. Natuurlijk, ook bij ons loopt het woningaanbod terug (ca. 20% gedaald) en is er sprake van stevige prijsstijgingen. In 2019 is er over onze beide regio’s gezien gemiddeld resp. 6,1 (Oss) en 10,8 (Uden) % bij gekomen en het einde is nog niet in zicht, 3 tot 8% wordt voor 2020 verwacht. Maar hoe moeten we deze cijfers lezen?

 

Prijsniveau in breder perspectief

In relatie tot omliggende regio’s, zoals bijvoorbeeld Den Bosch, of als we de vergelijking meer naar Noordwest Brabant of bijvoorbeeld Gelderland doortrekken, zijn woningen, en zeker nieuwbouw, bij ons nog zeer betaalbaar. De m2 prijs bij een nieuwbouwwoning ligt in de regio Den Bosch (en landelijk) bijvoorbeeld maar liefst 27,5% hoger dan bij ons! De prijzen in de bestaande bouw stegen in en rond Den Bosch met 8,3%.

 

In de bestaande bouw in onze regio’s is al lange tijd sprake van een inhaalslag. De gemiddelde verkoopprijs van een woning ligt in de regio Oss nu gemiddeld op €317.000, in de regio Uden is dit nu €350.000. Een jaar geleden was dit in de regio Oss nog ca. €295.000. Deze prijzen lijken in relatie tot het landelijk gemiddelde gelijkwaardig, maar we moeten niet vergeten dat onze regio’s een voornamelijk grondgebonden woningbestand kennen, elders drukt de hoeveelheid hoogbouw (appartementen) het gemiddelde aanzienlijk.

 

Het prijsniveau dat wij nu kennen is daarom nog altijd zeer reëel te noemen, wat ook blijkt uit de grotere belangstelling vanuit omliggende regio’s voor ons gebied. Vanuit Den Bosch en Nijmegen komt men naar Oss vanwege de goede treinverbinding en ook alle impulsen om het stadscentrum weer tot een gezellig en bruisend hart te maken blijven niet onopgemerkt. Daarnaast kennen Oss en Uden beide een zeer goed voorzieningenniveau. Veel interesse dus, zowel voor bestaande bouw alsook voor nieuwbouw.

 

Een uitstekende markt voor doorstromers die door verkoop van hun woning

boetevrij kunnen overstappen naar een veel lagere maandlast

 (hypotheekrente van 3 tot 5% terug naar ca. 1,5%)

 en/of een veel groter of nieuw(er) huis kunnen kopen tegen dezelfde of lagere woonlasten.

Dit beïnvloedt bovendien het aanbod in de middenklasse woningen in positieve zin.

 

Interessant is ook een andere verschuiving die we zien: vanuit Oss en Uden wordt juist verhuisd naar de dorpen rond de steden, vanwege de rust voor de kinderen en de (nu nog) lagere prijzen. Maren-Kessel, Nuland, Geffen, Lith, Zeeland, Nistelrode, Schaijk, Herpen, Ravenstein, Haren, Berghem, Heesch, Oijen, Haren en Megen zijn voor deze bewoners allemaal in trek. Met e-bike en internet zijn afstanden niet langer een struikelblok.

 

Nieuwbouw is door haar prijs-/kwaliteit en duurzaamheid bij iedereen in trek,

hoewel het prijsniveau voor starters ook bij ons erg hoog dreigt te worden.

Het aanbod droogt bovendien snel op;

gelukkig staan er (hoewel beperkt) nog nieuwe plannen op stapel

in zowel de regio Oss als Uden.

 

Aanbod, aantal transacties en verkooptijd

Wat snelle cijfers over het vierde kwartaal 2019 in relatie tot datzelfde kwartaal een jaar geleden (2018) laten zien:

  • het aanbod in regio Uden is met 21,4% over de hele linie fors gedaald; er staan nog 506 woningen te koop, waarvan 283 vrijstaand. De regio Oss laat vrijwel hetzelfde beeld zien: 20% minder woningen wordt nog aangeboden, en dit is inclusief de nieuwbouw.
  • de hoeveelheid nieuw aanbod in regio Uden daalt dit kwartaal met 14,3% naar 348 woningen. 
  • het aantal transacties in regio Uden steeg met 3,5% naar de verkoop van 350 woningen;

In de regio Oss bedraagt deze stijging 5,8% naar 408 woningen (landelijk 2%). Enigszins uitgesplitst zien we:

                Tussenwoningen ( +18% verkoop ) 

Tweekappers ( +13,2% verkoop )

Hoekwoningen (+14,1 verkoop%)

Vrijstaande woningen ( -0,7% minder verkoop) , negatief door minder aanbod en minder keuze

Appartementen ( -13,6% minder verkoop), negatief door minder aanbod en minder keuze

 

  • de verkooptijd in de regio Uden ligt gemiddeld op 63 dagen, in de regio Oss is dat 58 dagen. (Een opvallend verschil met het landelijk gemiddelde dat op 36 dagen ligt.)

 

Gevolgen

Het zijn mooie cijfers, maar hier en daar is er, ondanks de gunstige regio waarin wij wonen, toch een kanttekening te plaatsen. Zoals al gezegd zien we dat het voor starters, zeker alleenstaanden, steeds moeilijker wordt nog iets te kunnen kopen. Projectontwikkelaars zijn hard bezig om hier een antwoord op te vinden door kleinere en dus goedkopere woningen te ontwikkelen, volledig gericht op deze doelgroep. Zoiets neemt echter tijd.

 

Senioren, die voor doorstroming zouden kunnen zorgen, worden beperkt in hun mogelijkheden omdat er te weinig (royale) appartementen zijn en ook het aantal woningen met een compleet programma op de begane grond niet zo groot is. Ook hier kan nieuwbouw in aantocht wellicht enigszins gaan helpen.

 

Positief 2020 in

Goede signalen blijven dat de rente voorlopig nog extreem laag lijkt te blijven, de NHG-grens enigszins is verhoogd en als groot algemeen pluspunt toch overeind blijft dat in onze regio’s nog altijd veel woning en woonoppervlakte wordt geboden voor een aantrekkelijke prijs (bij ons €2.087/m2, landelijk ligt de m2 prijs op €2.662!). Nieuw bouwen blijft in onze regio’s ook voor de ontwikkelaars interessant, want de vraag is groot. Er wordt graag gekozen voor kant-en-klaar en nieuw, hoewel dit gemiddeld duurder is dan bestaande bouw.

 

Wij zien (het eerste kwartaal van) 2020 op basis van alle cijfers en resultaten met vertrouwen tegemoet. De prijzen zullen blijven stijgen (4 tot 6%), het aanbod zal verder slinken, maar in onze regio’s is nog veel te vinden en te doen. Wat er voor jou nog allemaal kan, vertellen we je graag bij jou thuis of op de Kruisstraat 21 in Oss of de Velmolenweg 165 in Uden.

 

Wil je alle NVM-cijfers zelf verder uitpluizen? Klik dan op de link naar het landelijke NVM bericht Q4 2019.