In overspannen woningmarkt biedt onze regio nog mooie kansen!

Het afgelopen halfjaar heeft de woningmarkt, ook in onze regio, de totale ommezwaai  meegemaakt van aanbodgestuurd naar verkoopgestuurd. Het aanbod daalt, er wordt snel(ler) verkocht en de prijzen stijgen. We zijn terug in de tijd van voor de crisis of erger, horen wij overal. Dat mag zo zijn, maar wij zien in onze regio Oss-Uden voor zowel koper als verkoper positieve verschillen die beide partijen voordeel kunnen brengen. Mits er goed wordt opgelet, wat wij voor u doen.

NVM cijfers

De cijfers van de NVM over de 2de helft van 2017 zijn klip en klaar. Landelijk, en zeker in de grote steden, is er duidelijk sprake van een hausse. Het aantal verkopen is landelijk, onder druk van het kleinere aanbod, gedaald met 3,2%, in onze regio is dit bijna 1%. Wat dit percentage ook bij ons zal gaan vergroten is dat latente verkopers geen passende nieuwe woning kunnen vinden, waardoor ze hun woning niet te koop aanbieden.

Minder aanbod heeft uiteraard effect op de prijsontwikkeling. Landelijk stegen de prijzen met 9,1%, wat de prijs van een gemiddelde woning bracht op 269.000. In de regio Oss bedraagt de gemiddelde prijsstijging 5,3%, terwijl dit in de regio Uden/Veghel 6,6% is.

Tot zover de harde cijfers en als u hier meer over wilt weten, verwijzen we u naar het aan deze blog gelinkte rapport van de NVM.

Kansen

Wat betekenen die cijfers nu voor u, als koper en/of verkoper? Wij zien de ontwikkelingen zoals die nu in onze regio plaatsvinden als positief voor u beiden. Er is in onze regio sprake van een evenwichtige groei. Voor de verkoper is het prettig dat zijn woning meer waard wordt. Voor de koper is het goed te weten dat de prijsstijgingen niet buitenproportioneel zijn, waardoor kopen interessant blijft. Zeker als daarbij ook de nog altijd gunstige rente in ogenschouw wordt genomen.

Daarnaast is er nog altijd sprake van een goed aanbod, hoewel in het lagere prijssegment enige krapte begint te ontstaan. Nieuwbouw moet hierin aanvulling gaan geven en gelukkig gaat er nog veel gebouwd worden in onze regio.

Ook de belangstelling voor appartementen, zeker die in het hogere prijssegment, en vrijstaande woningen is opvallend groter. Het lijkt een inhaalslag die wat ruimte brengt in het woningaanbod voor de doorstromers. In Uden Zuid zijn de twee-onder-een-kap woningen zeer geliefd, waardoor hier sprake is van een bovengemiddelde prijsstijging en korte verkooptijd.

Conclusie

Al met al kijken wij met veel vertrouwen naar de woningmarkt in onze regio; evenwichtig en financieel gezond voor iedereen. Ons woningaanbod is in alle categorieën nog op sterkte: zowel woningen en appartementen tegen reële prijzen, vergezeld van een gedegen onderbouwing. Verkoop via onze makelaardij geeft u goed inzicht in de marktconforme waardestijging die uw woning de afgelopen periode heeft doorgemaakt, waardoor bij opdracht de verkooptijd kort kan zijn en de opbrengst mooi.