Belangrijke aankondigingen Prinsjesdagbegroting:

Hypotheken Nieuws
september 2023

Belangrijke aankondigingen Prinsjesdagbegroting:

Op Prinsjesdag heeft het kabinet met grote verwachtingen de begroting voor het komende jaar onthuld. Hier zijn enkele cruciale punten die je moet weten:

leennormen, schenkingen en startersvrijstelling

Leennormen worden enigszins versoepeld

Goed nieuws voor alleenstaanden: de leennormen worden iets soepeler. Als jouw inkomen € 26.000 bedraagt, mag je nu € 16.000 extra lenen. Daarnaast ondergaat het beleid met betrekking tot studieschulden een verandering. Vanaf nu zal jouw actuele schuld worden meegenomen bij het berekenen van jouw leencapaciteit, in plaats van de initiële schuld.

Grote verwachtingen begroting aankomend jaar.

 
Schenkingen van ouders veranderen

De 'jubelton', die al sinds 1 januari van dit jaar werd teruggeschroefd, zal op 1 januari 2024 volledig verdwijnen. Dit betekent dat jouw ouders nog steeds kunnen schenken, maar dat er geen extra vrijstellingen meer zijn voor de aankoop van een woning.

Verhoogde grens voor de startersvrijstelling

Jij, als jonge koper onder de 35 jaar, krijgt een duwtje in de rug, want de grens voor de startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van € 440.000 naar € 510.000. Dit maakt het gemakkelijker voor jou als starter om jouw eerste woning te kopen.

Deze aankondigingen zullen ongetwijfeld gevolgen hebben voor de woningmarkt en jou als iemand die op zoek is naar een huis.

Fotobron: Rijksoverheid