Oss kreeg er in bijna tien jaar 4000 bedrijven bij, maar lang niet zoveel banen

Zakelijk Nieuws

OSS - Het aantal bedrijven in Oss blijft groeien. In bijna tien jaar kwamen er ruim vierduizend bedrijven bij, een stijging van 74 procent. De werkgelegenheid stijgt echter niet met gelijke tred. Wouter ter Haar 17-05-23, Bron: BD

De simpele conclusie dat meer bedrijvigheid tot meer werkgelegenheid leidt, gaat voor Oss niet op. Hoewel de gemeente er tussen 2013 en 2022 ruim vierduizend bedrijven bij kreeg, steeg de werkgelegenheid aanzienlijk minder sterk. De stijging van het aantal banen tussen 2013 en 2023 ging van 37.388 naar 45.726, een stijging van 22 procent. Daarmee is die stijging minder groot dan de groei van het aantal bedrijven met 74 procent.

Verdubbeling aantal zzp’ers
De verklaring is met name dat het aantal bedrijven met één baan is toegenomen. Want de stijging van het aantal nieuwe bedrijven wordt vooral veroorzaakt door de verdubbeling van het aantal zzp’ers (zelfstandig ondernemer zonder personeel). Dat stelt de afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente vast. Het aantal zzp’ers steeg van 3000 naar 6500. Daarmee beslaat het twee derde deel van alle bedrijven in Oss. In 2013 was dat nog iets meer dan de helft.

Het aantal banen nam het meest toe in de bouw (+1846 banen), groot- en detailhandel (+1446 banen) en gezondheidssector (+1421 banen). Ook in de dienstverlening nam het aantal banen flink toe, vooral in de sectoren advies en onderzoek (+714) en overige zakelijke dienstverlening (+964).

Invloed coronacrisis
De industriesector blijft de grote banenmotor van Oss. Die sector omvat nu 9500 banen, 667 meer dan in 2013. Als gevolg van de coronacrisis daalde het aantal banen in deze sector. Die daalde van 9713 banen in april 2020 naar 9509 banen in 2021. Sinds 2022 is er weer een toename van de werkgelegenheid in de industrie, maar het aantal banen is nog niet terug op het peil van voor corona.