Een dalende trend

Hypotheken Nieuws
januari 2024

Een dalende trend: Hypotheekrentes bereiken laagste punt in een jaar tijd

De afgelopen weken heeft zich een voortdurende daling voorgedaan in de hypotheekrentetarieven. Gedurende negen opeenvolgende weken hebben zowel banken als andere geldverstrekkers hun tarieven naar beneden bijgesteld.

Neerwaartse trend

Deze neerwaartse trend heeft geleid tot het bereiken van het laagste niveau van sommige rentetarieven in wel een jaar. Bijvoorbeeld, het gemiddelde tarief voor een rentevaste periode van tien jaar, met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), is nu vastgesteld op 3,70 procent. In oktober was dit nog ongeveer 4,5 procent.

Dalende rentes

De reden achter deze afname van hypotheekrentes is te vinden in de dalende rentes op de kapitaalmarkt. Op deze markt kunnen banken leningen aangaan met diverse geldverstrekkers, waaronder beleggers. Wanneer banken minder rente verschuldigd zijn aan deze beleggers, hebben ze de mogelijkheid om ook de rentetarieven voor hun klanten, zoals huizenkopers, te verlagen.