ik wil huren

A place to rent? For English click here. 

We hebben een ruim en steeds wisselend aanbod huurwoningen en -appartementen in de omgeving van Oss en Uden. Wanneer je de criteria doorleest en je gegevens achterlaat, zorgen wij voor de rest!

Belangrijk: Om in aanmerking te komen voor een van deze huurwoningen of -appartementen dien je aan onderstaande criteria te voldoen, die door vrijwel al onze opdrachtgevers worden gehanteerd.

TOEWIJZINGSCRITERIA 

 • Je bruto maandinkomen dient 4x de maandhuur te bedragen (3,5x is bespreekbaar). Vakantiegeld en vaste toeslagen worden meegeteld.
 • Het inkomen van je partner wordt voor 1/3 meegeteld. Bij kandidaat huurders welke beide een AOW ontvangen, kunnen beide inkomens voor 100% meegeteld worden.
 • Je dient te beschikken over een arbeidscontract van minimaal één jaar. Nul-uren-contracten en contracten via een uitzendbureau worden niet meegeteld. Contracten via een detacheringsbureau worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden.
 • Zijn eerder genoemde punten niet op jouw situatie van toepassing, maar heb je eigen vermogen? Eigen vermogen vanaf € 10.000,- wordt meegeteld. Let wel: naast dit eigen vermogen dient er altijd een vast inkomen te zijn.

DOCUMENTEN

Voordat wij namens onze opdrachtgever een woning mogen verhuren zijn wij verplicht onderzoek te doen naar je achtergrond. Daarvoor hebben wij onderstaande gegevens van je nodig, deze mag je mailen naar huur@krabben.nl:

 • kopie paspoort/identiteitskaart, buiten EU: verblijfsdocument*
 • recente werkgeversverklaring*
 • 3 x recente loonstrook*
 • 2 x bankafschrift waar loon op gestort wordt*
 • indien je momenteel een woning huurt: recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder
 • indien je in het bezit bent van een koopwoning: recente hypotheekhoudersverklaring van de bank
 • aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar indien je jouw woning verkocht hebt
 • indien je jouw woning verkocht hebt: kopie van de koopakte
 • uittreksel bevolkingsregister van jouw huidige woongemeente met woonhistorie*
 • uittreksel BKR*

* van jou en van eventuele partner

Indien zelfstandig ondernemer:

 • kopie paspoort/identiteitskaart, buiten EU: verblijfsdocument*
 • meest recente jaarrekening, winst- en verliesrekening en balans
 • gewaarmerkte accountantsverklaring
 • kopie inschrijving KvK
 • Inkomensverklaring (IB60 formulier)
 • indien je momenteel een woning huurt: recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder
 • indien je in het bezit bent van een koopwoning: recente hypotheekhoudersverklaring van de bank
 • indien je jouw woning verkocht hebt: aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar en kopie van de koopakte
 • uittreksel bevolkingsregister van jouw huidige woongemeente met woonhistorie*
 • uittreksel BKR*
 • NB. bij zelfstandig ondernemers wordt standaard een waarborgsom of bankgarantie gevraagd

* van jou en van eventuele partner

Indien gepensioneerd:

 • kopie paspoort/identiteitskaart, buiten EU: verblijfsdocument*
 • recente AOW strook en/of jaaropgaaf*
 • recente pensioenstrook en/of jaaropgaaf*
 • indien je momenteel een woning huurt: recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder
 • indien je in het bezit bent van een koopwoning: recente hypotheekhoudersverklaring van de bank
 • indien je jouw woning verkocht hebt: aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar en een kopie van de koopakte
 • uittreksel bevolkingsregister van jouw huidige woongemeente met woonhistorie*
 • uittreksel BKR*

* van jou en van eventuele partner

Let op!

Documenten die gedeeld worden, dienen te allen tijde AVG-proof aangeleverd te worden. Dit houdt in:
- Geen leesbare BSN-nummers
- Geen herkenbare foto’s

Wij vragen je dan ook deze gegevens te verwijderen of door te halen op de documenten die je bij ons aanlevert. Documenten die niet correct worden aangeleverd, kunnen helaas niet beoordeeld worden en zullen worden vernietigd.

Geïnteresseerd? Laat je gegevens achter via ons huurformulier.
Geïnteresseerd in een huurwoning?

Geïnteresseerd in
een huurwoning?