Taxatie
stap voor stap

Wonen Verhaal

Een kijkje achter de schermen bij taxaties

Wist je dat we een team hebben dat zich 100% bezighoudt met het taxeren van woningen en bedrijfspanden? We hebben het over echte vakspecialisten. Ze kennen de lokale markt als hun broekzak en kunnen – niet onbelangrijk – heel snel leveren. Luke de Laat geeft je graag een kijkje achter de taxatieschermen.

“We starten altijd met het achterhalen van het doel van de taxatie”, trapt Luke af. “Bij een woning is dat meestal voor het verkrijgen van een financiering. Voor een aankoop, een renteverlaging of een verbouwing. Bij een bedrijfspand kan een taxatie ook fiscale doelen hebben. Maar wat het doel ook is: een taxatierapport geeft een actueel inzicht in de marktwaarde van een woning of bedrijfspand.”

Stukken doorspitten

Stap twee is het opvragen en doorspitten van allerlei stukken. Luke: “Denk aan de kadastrale gegevens en het eigendomsbewijs van de vorige eigenaar. Zijn er bijvoorbeeld bijzondere rechten en plichten? Ook onderzoeken we de funderingsrisico’s en de bodemgesteldheid. Daarvoor hoeven we gelukkig niet zelf te graven; alles kan vanachter de computer. Veel basisgegevens zijn voorhanden.”

Dan volgt de feitelijke taxatie op locatie door een registertaxateur. Naast het inmeten, wordt ook gekeken naar de staat van het onderhoud en worden de eventuele kosten op de korte en de lange termijn ingeschat. Luke: “Sinds 1 oktober werken we met een nieuw landelijk model en nemen we ook zaken als duurzaamheid mee. Het rapport biedt een schat aan informatie en is dus veel meer dan alleen een waardebepaling.” “Dat wordt toch door veel klanten onderschat”.

We krijgen eigenlijk zelden een taxatie terug. Dat betekent dat we ons werk goed doen.

 
Referenties

Vervolgens is de informatie compleet. En dan? “Dan maken we het rapport op”, aldus Luke. “Dat begint met de waardebepaling. We zoeken er drie referentiepanden bij om de bepaling extra te onderbouwen. Aanvullend komen daar vanuit het NWWI nog twee of drie referenties bij die we tegen die van ons afzetten. Zo kom je uiteindelijk tot een goed afgewogen waardering.”

Toch is het daarmee nog niet helemaal klaar, vertelt Luke: “Eerst wordt het rapport nog getoetst door een onafhankelijke kwaliteitscontroleur van het NWWI. Die kijkt vooral of het aan alle formele regels voldoet. Het scheelt dat we echte specialisten zijn. We krijgen eigenlijk zelden een taxatie terug. Dat betekent dat we ons werk goed doen. Pas na de goedkeuring van het NWWI kan de taxatie naar de klant.”

Grotere belangen

Bedrijfspanden taxeren is en blijft volgens Luke een aparte tak van sport. Dat komt vooral doordat er minder referenties zijn. “Bij woningen is dat geen probleem, want veel huizen lijken op elkaar”, aldus Luke. “Een bedrijfspand is veel meer maatwerk en vereist nog meer uitzoek- en denkwerk. Oók omdat het vaak over serieus grote bedragen gaat en de belangen vaak nóg groter zijn. Maar juist dat maakt bedrijfspanden taxeren ook zo uitdagend.”

Door elke dag te taxeren blijf je ook scherp in de nuances van de waardebepaling. Je moet feeling hebben met de markt. En met ons kantoor met al zijn activiteiten gaat dat vanzelf. De nodige periodieke bijscholing geeft nog een extra impuls aan het hoge niveau van taxeren wat we altijd willen garanderen.