Aankopen nieuwbouw woning

Wonen

Aankopen nieuwbouw woning

Het kopen van een nieuwbouwwoning gaat anders in zijn werk dan het kopen van een bestaande woning. Bij het aankopen van een nieuwbouwwoning doorloop je verschillende stappen.

Oriëntatie:
  • Wat zijn je woonwensen? Een woning met een tuin, liever een appartement met een mooi balkon of wil je zelf bouwen? In welke woonplaats wil je wonen of heb je zelfs een voorkeur voor een bepaalde wijk?
  • Wat is financieel haalbaar? Maak een afspraak met je hypotheekadviseur om te kijken wat je financiële mogelijkheden zijn.

Op die manier kan je gericht gaan zoeken naar nieuwbouwprojecten die aan je wensen voldoen.

Nieuwbouwproject in verkoop:

Je hebt een project gevonden die aansluit bij je woonwensen.

  • Inschrijven: Is er een project in verkoop gekomen dat je interessant vindt met woningen die passen bij je woonwensen en budget dan schrijf je je hiervoor in. Vaak wordt er bij de inschrijving ook naar een financiële scan gevraagd.
  • Toewijzing: Na de inschrijving vind de toewijzing plaats. Als je een woning toegewezen krijgt wordt de woning voor je in optie gezet. Aan de hand daarvan wordt er een gesprek ingepland met de nieuwbouwmakelaar.
  • Optieperiode: Na het gesprek met de nieuwbouwmakelaar gaat de optieperiode in. Deze duurt meestal 1 tot 1,5 week en biedt je een exclusieve periode om vragen te stellen en de financiering inzichtelijk te krijgen.
Nieuwbouwwoning kopen:
  • Koopbeslissing: Als alles duidelijk en naar tevredenheid is dan geef je bij de nieuwbouwmakelaar aan dat je de woning wilt gaan kopen. En onderteken je de koop-/aannemingsovereenkomst.
  • Financiering regelen: Als de koop-/aannemingsovereenkomst is getekend dan heb je 2 maanden de tijd om de financiering te regelen. Dit is de termijn van de ontbindende voorwaarden.
Kopersbegeleiding:

Een van de meest aantrekkelijke aspecten van een nieuwbouwwoning is de vrijheid om je woning aan te passen aan je eigen wensen en behoeften. Dit bespreek je met de kopersbegeleider van de aannemer. Met de kopersbegeleider bespreek je de koperskeuzelijst m.b.t. meer- en minderwerk. Ook de keuken en badkamer kan je helemaal naar eigen wens inrichten. Gedurende de bouwperiode word je door de kopersbegeleider ook op de hoogte gehouden over de bouw van je woning en worden er kijkdagen op de bouw georganiseerd.

Eigendomsoverdracht grond en start bouw:

Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervallen is de overeenkomst definitief en gaat het project gebouwd worden. Je ontvangt dan de zogenaamde ‘hoera’-brief Hierin staat ook wanneer je naar de notaris kan om de grond te laten passeren. Na het passeren bij de notaris ben je eigenaar van de grond. Dit is ook het eerste betaalmoment. Bij de notaris betaal je de grondkosten. Niet lang daarna gaat de bouw starten. De bouw van de woning betaal je vervolgens in termijnen. Deze worden in rekening gebracht wanneer er werkzaamheden gereed zijn gekomen, zoals gereedkomen fundering, gereedkomen eerste verdiepingsvloer, gereedkomen ruwbouw gevels etc.

Oplevering / sleuteloverdracht:

Je nieuwbouwwoning is klaar.

  • Vooroplevering: Vlak voor de daadwerkelijke oplevering vindt er een vooroplevering plaats. Je loopt samen met de aannemer de woning door om eventuele gebreken / bouwfouten te identificeren. Deze worden dan vastgelegd in een opleveringsrapport en zo snel als mogelijk opgepakt / verholpen.
  • Overdracht van de woning: Na het herstellen van de gebreken volgt de definitieve oplevering en de sleuteloverdracht. Dit is het moment waarop je officieel de sleutels van je nieuwe huis ontvangt en de woning volledig jouw eigendom wordt.

Als je de sleutel hebt ontvangen dan ga je zelf aan de slag om de woning woonklaar te maken. Vloeren leggen, wanden behangen en dan eindelijk kan het inrichten beginnen.