Woningborg
certificaat

Wonen

Woningborg

Als je een nieuwbouwwoning koopt met de garantie- en waarborgregeling Woningborg, betekent dit dat je een Woningborgcertificaat ontvangt. Dit certificaat geeft je o.a. de zekerheid dat je huis afgebouwd wordt als de bouwonderneming failliet gaat. Dit is een geruststellende gedachte voor kopers die zich bijvoorbeeld zorgen maken over de financiële stabiliteit van de bouwonderneming. Daarnaast biedt het Woningborgcertificaat ook andere voordelen voor kopers, zoals:

Herstelwaarborg

Als je woning na oplevering bouwkundige gebreken heeft valt dit onder de garantie van de aannemer. Maar als je aannemer niet kan of wil herstellen, heb je met een Woningborg-certificaat de zekerheid dat gebreken worden hersteld.

Bouwkundige kwaliteit gegarandeerd

Woningborg controleert de kwaliteit van de bouw tijdens de bouwperiode en voert inspecties uit voordat de woning wordt opgeleverd. Zo weet je zeker dat jouw woning aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Geschillenregeling

Als er geschillen ontstaan tussen de koper en de bouwonderneming, kan Woningborg bemiddelen om tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt kan er een bindende uitspraak worden gedaan door een onafhankelijke geschillencommissie.

Technisch

Daarnaast toetst Woningborg bouwprojecten technisch, financieel en juridisch voordat zij het certificaat afgeeft. Hierdoor worden zoveel mogelijk risico’s voorkomen voor kopers van een nieuwbouwwoning.