overeenkomst
nieuwbouw

Wonen

Wat is een koop-/aannemingsovereenkomst?

Een koop-/aannemingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een koper / verkrijger en een ondernemer waarin de aankoop van een nieuwbouwwoning is vastgelegd. Hieronder vind je een overzicht van een aantal belangrijke termen:

  1. Grondkosten: koopsom van de grond waar de nieuwbouwwoning op gebouwd wordt;
  2. Aanneemsom: de kosten voor het bouwen van de nieuwe woning;
  3. Termijn en betalingsregeling: wanneer er een deel van nieuwbouwwoning klaar is vervalt er een termijn en wordt er een factuur gestuurd;
  4. Projectnotaris: de notaris waar alle leveringsakten passeren;
  5. Ontbindende voorwaarden: de voorwaarde waarbij de koop-/aannemingsovereenkomst kan worden ontbonden als de koper de financiering niet rond krijgt;
  6. Opschortende voorwaarden: de overeenkomst is definitief als aan deze voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld: 70% verkochte woningen, onherroepelijke omgevingsvergunning, planacceptatie Woningborg;
  7. Woningborg: garantie- en waarborgregeling. hierin is geregeld dat de nieuwbouwwoning wordt afgebouwd als de aannemer failliet gaat (bouwzekerheid), de bouwkundige kwaliteit wordt garandeert en de herstelwaarborg bij bouwkundige gebreken;
  8. Werkbare dagen: de dagen waarop er wordt gewerkt. maandag tot en met vrijdag behalve feestdagen, vakantiedagen en dagen met slechte weersomstandigheden.

Al deze termen / onderwerpen zijn belangrijk om te bespreken en vast te leggen in de koop-/aannemingsovereenkomst zodat er geen misverstanden ontstaan tussen de koper / verkrijger en ondernemer.