rente
bij nieuwbouw

Wonen

Wat is het verschil tussen grondrente, bouwrente en renteverlies tijdens de bouw bij nieuwbouw?

Grondrente, bouwrente en renteverlies tijdens de bouw zijn allemaal kosten die voor kunnen komen bij de aankoop van je nieuwbouwwoning. Maar ze verschillen op een aantal belangrijke punten.

Grondrente

Grondrente is de vergoedingsrente die je als koper gaat betalen wanneer de projectontwikkelaar de grond al in eigendom heeft en deze aan het voorfinancieren is. Oftewel de grond wordt dan rentedragend. De grond wordt rentedragend vanaf de datum die is opgenomen in de koop-/aannemingsovereenkomst of na een aantal weken dat de opschortende voorwaarden in vervulling gegaan zijn. Deze rente wordt berekend vanaf de ingangsdatum dat de grond rentedragend is geworden tot aan de datum dat de akte van levering wordt getekend bij de notaris. Wordt de akte van levering getekend in de 'rente vrije periode' dan zal er geen grondrente in rekening gebracht worden.

Bouwrente

Bouwrente is ongeveer hetzelfde als grondrente. De aanneemsom van de nieuwbouwwoning betaal je in termijnen. De termijn regeling heeft betrekking op de werkzaamheden die op de bouwlocatie zijn verricht. Elke termijn heeft betrekking op het gereedkomen van een gedeelte van de woning. Wanneer je de woning koopt terwijl de woning al in aanbouw is dan betaal je bouwrente omdat de bouwer deze kosten aan het voorfinancieren is. Wanneer elke termijn op tijd betaald wordt vanaf start bouw, of omdat je inmiddels bij de notaris bent geweest om de akte van levering te tekenen en je de volgende factuur op tijd kunt betalen, zal je geen bouwrente (meer) hoeven te betalen.

Renteverlies

Renteverlies tijdens de bouw is een kostenpost die ontstaat doordat je financiering van de nieuwbouwwoning in gaat. Wanneer de opschortende voorwaarden in vervulling zijn gegaan word je verzocht om naar de notaris te gaan om de akte van levering te tekenen. Daarna krijg je gedurende de bouwtijd facturen van de vervallen termijnen. De kans is groot dat je daar een hypotheek voor nodig hebt. Die hypotheek wordt stapje voor stapje opgenomen uit je bouwdepot. Want je hypotheekgeld is namelijk gereserveerd in een bouwdepot om gefaseerd per factuur uitgekeerd te worden. En daardoor ga je dus een groeiende rentelast van je hypotheek krijgen terwijl je er nog niet kunt wonen. En dat noemen we renteverlies tijdens de bouw. Oftewel de geschatte som aan hypotheekrentelast gedurende het bouwproces.

Conclusie

Kortom, grondrente is een kostenpost die specifiek betrekking heeft op de grond waarop de nieuwbouwwoning wordt gebouwd, terwijl bouwrente en renteverlies tijdens de bouw beide gerelateerd zijn aan de financiering en voltooiing van de nieuwbouwwoning.