Leveringsakte

Wonen

Wat is een leveringsakte? En waarom is dit document zo belangrijk?

Een leveringsakte, ook wel akte van levering genoemd, is een document dat wordt gebruikt bij de overdracht van eigendom van onroerend goed bij de notaris, zoals een huis, land of bedrijfspand, van de verkoper naar koper.

Belangrijke elementen van een leveringsakte zijn onder meer:
1. Identificatie van betrokken partijen:

De namen en details van zowel verkoper als koper worden vermeld, evenals hun identificatienummers of andere relevante informatie.

2. Beschrijving van het onroerend goed:

Het document bevat een nauwkeurige beschrijving van het onroerend goed dat wordt overgedragen, inclusief details zoals het adres, kadastrale gegevens en eventuele bijzondere kenmerken zoals bijvoorbeeld een recht van overpad.

3. Koopprijs en betalingsvoorwaarden:

De overeengekomen verkoopprijs van het onroerend goed en de bijbehorende betalingsvoorwaarden worden vastgelegd, inclusief details over aanbetalingen, eventuele leningen of financieringen.

4. Eventuele voorwaarden of clausules:

Soms kunnen er speciale voorwaarden zijn die moeten worden vervuld voordat de overdracht voltooid is, zoals goedkeuring van bouwvergunning.

5. Erfdienstbaarheden:

Erfdienstbaarheden zijn rechten die het gebruik van het ene stuk grond ten behoeve van het andere regelen. Meestal hebben ze betrekking op twee naast elkaar gelegen percelen. Het dienende erf is het perceel dat de last van de erfdienstbaarheid draagt, terwijl het heersende erf het perceel is dat voordeel heeft van de erfdienstbaarheid.

Hier zijn enkele belangrijke voorbeelden van erfdienstbaarheden:

  • Recht van overpad: Dit geeft het recht om over het dienende erf te gaan. Bijvoorbeeld, als je geen directe toegang tot de openbare weg hebt, maar je buren wel, zou je een recht van overpad kunnen hebben.
  • Recht van uitzicht: Dit geeft het recht op blijvend vrij uitzicht vanaf het heersende erf.
  • Recht van weg: Dit is vergelijkbaar met het recht van overpad, maar het is specifiek gericht op het hebben van een weg over het dienende erf.
 • - Vastlegging van Erfdienstbaarheden:
 • - Onderhoud en Kosten:
  • Erfdienstbaarheden kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, waaronder notariĆ«le aktes en inschrijving in het kadaster. Een notariĆ«le akte zorgt voor rechtsgeldige vastlegging.
  • In veel gevallen is de eigenaar van het heersende erf verantwoordelijk voor het onderhoud van het perceel.