Taxatie of
waardebepaling

Wonen

Wat is het verschil tussen een taxatie en een vrijblijvende waardebepaling?

Een taxatierapport en een vrijblijvende waardebepaling van een woning zijn beide manieren om de waarde van een woning te bepalen, maar er is wel een verschil tussen deze twee.

Taxatierapport´╗┐

Een taxatierapport wordt opgesteld door een onafhankelijke taxateur die is ingeschreven bij het NRVT (Nederlands Register Vastgoed
Taxateurs) en voldoet aan verschillende eisen op het gebied van opleiding en ervaring. Een taxatierapport is een officieel document waarin de waarde van de woning wordt vastgesteld op basis van verschillende factoren, zoals de locatie, het type woning, de staat van onderhoud, de grootte van de woning en de marktsituatie op dat moment.

Het taxatierapport wordt opgesteld volgens de geldende regels en richtlijnen, zoals vastgelegd in verschillende taxatierapportstandaarden. Een taxatierapport kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het verkrijgen van een hypotheek of voor fiscale doeleinden. Wanneer je een taxatierapport gebruikt voor het aanvragen van een hypotheek mag dit taxatierapport vaak niet ouder zijn dan zes maanden.

NWWI´╗┐

Daarnaast stellen geldverstrekkers de eis dat dit een NWWI-gevalideerd taxatierapport dient te zijn. Het bijzondere aan een NWWI-gevalideerd taxatierapport is dat het wordt gevalideerd door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Dit instituut controleert of de taxateur volgens de juiste richtlijnen te werk is gegaan en of het rapport voldoet aan alle eisen die geldverstrekkers stellen aan een taxatierapport. Het NWWI is opgericht om de kwaliteit van taxatierapporten te waarborgen en om fraude en onjuiste taxaties te voorkomen.

Waardebepaling´╗┐

Het verschil met een vrijblijvende waardebepaling is dat onder meer dat deze wordt uitgevoerd door een makelaar en niet door een taxateur, en is anders dan een taxatierapport niet bedoeld als een officieel document. Een waardebepaling wordt vrijblijvend aangeboden en is bedoeld voor mensen die voornemens zijn hun woning te gaan verkopen. Een waardebepaling wordt niet opgesteld volgens de geldende regels en richtlijnen van het NRVT die bijvoorbeeld voor taxatierapporten wel gelden.