gebreken en
meldingsplicht

Wonen

Hoe zit het precies met erborgen gebreken, meldingsplicht en onderzoeksplicht?

Als je gaat kijken naar een mogelijk nieuwe woning wordt je graag eerlijk voorgelicht over de nieuwe woning. Onze makelaars hebben zich zo goed mogelijk geïnformeerd bij de verkoper over de ins en outs van de te verkopen woning. Om zo de juiste informatie door te kunnen geven aan de potentiële koper. Maar hoe is dat juridisch ingeregeld in ons Nederlandsche recht. Wat zijn de plichten en rechten van koper en verkoper?

Wetgeving

In de wetgeving staat dat bij de aankoop van een woning er sprake is van een meldingsplicht voor de verkoper en een onderzoeksplicht voor de koper. Dit houdt in dat de verkoper verplicht is om bekende gebreken aan de koper te melden en dat de koper verplicht is om onderzoek te doen naar de staat van de woning voordat hij tot aankoop overgaat.

Verborgen gebreken

Als er na de koop van de woning toch sprake blijkt te zijn van verborgen gebreken, dan zijn de regels als volgt:

  • Meldingsplicht verkoper: als de verkoper op de hoogte was van het verborgen gebrek, maar dit niet heeft gemeld aan de koper, dan is de verkoper aansprakelijk voor de kosten die de koper moet maken om het gebrek te herstellen.
  • Onderzoeksplicht koper: als de koper het verborgen gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij een inspectie van de woning, dan is de koper aansprakelijk voor de kosten die hij of zij moet maken om het gebrek te herstellen.
Verplichtingen nakomen

Het is dus belangrijk dat zowel de verkoper als de koper hun verplichtingen nakomen. De verkoper moet bekende gebreken melden en de koper moet daarentegen onderzoek doen naar de staat van de woning voordat hij tot aankoop overgaat. Het is verstandig om deze verplichtingen schriftelijk vast te leggen in de koopovereenkomst. Hierin kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de verkoper aansprakelijk is voor gebreken die hij of zij kende of had moeten kennen en dat de koper niet aansprakelijk is voor gebreken die hij of zij redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken.

Bouwkundige keuring

Daarnaast kan de koper natuurlijk ook eventueel gebruik maken van een bouwkundige keuring om nog beter geïnformeerd te zijn over de mogelijk nieuwe woning. Mocht je daar vragen over hebben kunnen onze makelaars je daar vanzelfsprekend bij helpen. Ook om een goede bouwkundige inspecteur aan te stellen voor je bouwkundige inspectie.