Servicekosten bij verhuur

Zakelijk

Wanneer je zakelijk vastgoed verhuurt, is het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken over de servicekosten. Naast de huurbetaling kan het namelijk zijn dat je als verhuurder nog extra kosten gaat doorbelasten aan de huurder. Maar welke kosten zou je via de servicekosten kunnen doorbelasten aan je huurder? In dit artikel gaan we hier verder op in.

Nutsvoorzieningen

De drie meest voorkomende voorzieningen die worden doorbelast via de servicekosten zijn gas, water en elektra (G/W/E). Deze drie zijn namelijk voor iedere huurder van cruciaal belang om hun bedrijf te laten draaien. Voor G/W/E zijn er in principe vier mogelijkheden:

 • De contracten worden overgeschreven op naam van de huurder. Zij sluiten zelf een overeenkomst af met de energieleverancier.
 • De kosten voor gas, water en elektra worden doorgaans via een voorschot doorbelast. Dit voorschot wordt berekend op basis van het gemiddelde verbruik. Aan het einde van het jaar vindt er een eindafrekening plaats. Hierbij kan het voorkomen dat je moet bijbetalen of juist geld terugkrijgt, afhankelijk van het werkelijke verbruik.
 • De kosten voor gas, water en elektra zijn in de huur inbegrepen. Op deze manier is een eindafrekening niet mogelijk omdat de kosten al zijn verwerkt in de huurprijs. Jaarlijks wordt de huurprijs, inclusief de kosten voor gas, water en elektra, verhoogd aan de hand van de CPI-cijfers van het CBS.
 • De kosten voor gas, water en elektra worden in de servicekosten verwerkt. Het is belangrijk dat er in de huurovereenkomst duidelijk wordt beschreven tegen welke energieprijzen en voor hoeveel verbruik er rekening wordt gehouden in de servicekosten. Op deze manier kun je jaarlijks eenvoudig controleren of het ontvangen bedrag aan servicekosten de werkelijke kosten heeft gedekt.

Andere kosten

Naast de kosten voor het verbruik van gas, water en elektra is het ook mogelijk om andere kosten door te berekenen aan de huurder. Het is echter belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken en deze te verwerken in de huurovereenkomst. Op deze manier kunnen mogelijke discussies tijdens de huurperiode worden voorkomen.

Voorbeelden

Er bestaat geen standaard lijst van kosten die doorbelast mogen worden aan de huurder via de servicekosten. Maar hier zijn een aantal voorbeelden:

 • Internetverbinding
 • Abonnement doormelding inbraak- en brandbeveiliging
 • Abonnement alarmopvolging
 • Tuinonderhoud
 • Schoonmaak algemene ruimten
 • Schilderwerkzaamheden
 • Glazenbewassing
 • Afvalverwerking
 • Gebruik parkeerplaatsen
 • Verzorging klein onderhoud (zoals het vervangen van lampen)
 • Verzekeringen ten behoeve van elektronische installaties
 • Reinigen ventilatiekanalen
 • Onderhoud aan installaties
 • Periodieke controles aan overheaddeuren
 • Gebruik van gezamenlijke vergaderruimtes