een
afkorting

Zakelijk

Wat betekent de afkorting BOG?

De afkorting BOG staat voor Bedrijfs Onroerend Goed en wordt gebruikt in de zakelijke markt. Het is een verzamelterm om te verwijzen naar vastgoed met een zakelijke bestemming en dus géén woonbestemming. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsruimte, winkelruimte of kantoorruimte.

Deze voorwaarde is belangrijk, omdat voor woonruimte en ruimten die vallen onder BOG verschillende wet- en regelgeving geldt. Ook worden er door kopers en huurders van beide soorten vastgoed naar verschillende eigenschappen van het vastgoed gekeken. Zo kan bijvoorbeeld bij bedrijfs onroerend goed de draagkracht van de vloer erg belangrijk zijn, terwijl dit bij woningen niet eens besproken wordt. Als woonruimte en bedrijfsruimte samenvalt wordt dit een bedrijfswoning genoemd.

Bedrijfswoning

Een bedrijfswoning is een woning die een functionele binding heeft met het bedrijf aan de woning. Er is dus een woondeel en een bedrijfsdeel in het object. Belangrijk is dat het bedrijfsdeel ook gebruikt wordt door dezelfde partij als het woondeel. Anders is er sprake van een reguliere woning.

Voor bedrijfswoningen geldt een lager beschermingsniveau dan voor reguliere woningen. Dit heeft onder meer te maken met afvalstoffen, geur, geluid, uitstoot en veiligheid bij het bedrijfsdeel van de bedrijfswoning. De andere wet- en regelgeving die geldt voor bedrijfswoningen kan gevonden worden in o.a. het activiteitenbesluit Milieubeheer en het activiteitenbesluit Geluidsgevoelige objecten.