het
kadaster?

Zakelijk

Wat doet het kadaster?

Het Kadaster registreert vastgoed in Nederland. Ook registreert het wie welke rechten op of tot het vastgoed heeft. Het betreft vastgoed in allemaal verschillende vormen. Denk aan woningen, bedrijfspanden, percelen, luchtvaartuigen, schepen en meer. Het onderhouden van deze registers is een wettelijke taak van het Kadaster. Belangrijk is dat de informatie in de registers in beginsel toegankelijk is voor Nederlanders. Als burger kun je informatie opvragen bij het kadaster. Hier staat wel een betaling tegenover.

Historische kaarten

Een optie om op te vragen bij het Kadaster is historische kaarten van percelen, straten of (stads)gebieden. Dit kan erg handig zijn bij historisch onderzoek, of als iemand geïnteresseerd is in een specifiek vastgoedobject en wil weten of er veranderingen hebben plaatsgevonden in de jaren. Een ander voorbeeld is om te weten te komen wat voor soort bodem een perceel heeft, dit kan cruciaal zijn voor eventuele bouw van bedrijfspand(en).

Eigendoms- en koopsominformatie

Ben je benieuwd wie de eigenaar is van een bedrijfspand in de buurt? Bij het kadaster kun je achterhalen op welke naam het bedrijfspand staat en voor welk bedrag het gekocht is toentertijd. Ook hier geldt weer dat deze informatie tegen een betaling beschikbaar gesteld kan worden aan burgers. Informatie over de eigendom en koopsom kan interessant zijn voor onderhandelingen over de aankoop van een bedrijfspand. Ook kun je te weten komen of een object geclassificeerd wordt als monument.

In Mijn Overheid kun je kosteloos eigendoms-, hypotheek- en koopsominformatie inzien, mits het een eigen perceel betreft.