Heerlijk wonen in ‘t Veld te Geffen

Wonen Verhaal
februari 2024

Een groene woonwijk voor jong en oud

Tijdens de druk bezochte informatie avond hebben zowel de gemeente als Reuvers Van Bergen Ontwikkeling & Bouw B.V en Van Wanrooij - Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij hun plannen gepresenteerd van nieuwbouwplan ‘t Veld in Geffen. In deze nieuwe woonwijk zullen uiteindelijk circa 325 nieuwe woningen worden gerealiseerd in een breed woningbouwprogramma.

Jong en oud

In ‘t Veld zal voor alle doelgroepen worden gebouwd, voor zowel huurders als kopers, jong en oud, voor starters en gezinnen. Ook voor de inwoners die zelf willen bouwen, is ruim aanbod in ‘t Veld. Het plangebied ligt op een prachtige locatie dichtbij het buitengebied en sluit aan op de al bestaande bebouwing van het dorp.

Veel groen

In ‘t Veld is speciaal aandacht geschonken aan de inpassing van een woonwijk met veel groen, die aansluit bij de dorpse sfeer van Geffen.
Het gebied is opgedeeld in 3 verschillende woonbuurten. Ze zijn van elkaar gescheiden door een steeds breder wordende groene openbare ruimte. Dit zijn de groene longen van ‘t Veld die tevens een belangrijke verbinding met het aangrenzende buitengebied vormen.

Meer informatie

De verkoop is in voorbereiding en naar verwachting kunnen we in maart van dit jaar starten met de verkoop van 't Veld fase 1 te Geffen.
De verkoop van 't Veld fase 1 Molenzicht te Geffen start naar verwachting in kwartaal 2 van 2024.