Taxeren in de vergrotende trap

Als ondernemer heb je soms een taxatie nodig van je bedrijfspand. Voor het opstellen van een jaarrekening of balans bijvoorbeeld. Maar ook bij strategische beslissingen als een voorgenomen overname of herfinanciering. Je hebt dan baat bij een grondig taxatierapport.

Naast de aan- en verkoop en aan- en verhuur van bedrijfsonroerendgoed zijn we gespecialiseerd in het taxeren van bedrijfspanden. Hiervoor zijn we aangesloten bij TMI: het Taxatie Management Instituut. Met de TMI-licentie in onze achterzak en de software van vastgoedmanagementsysteem fluX als ons belangrijkste gereedschap, zorgen we voor geavanceerde taxaties en sterk onderbouwde taxatierapporten.

De juiste feiten

Een gedetailleerd taxatierapport helpt je om als ondernemer strategische beslissingen te nemen op basis van de juiste feiten. De fluX-rekenmodellen houden bijvoorbeeld rekening met de invloed van de verwachte inflatie met behoeve tot de markthuur en de verwachte onderhoudskosten in de toekomst. Dat verkleint de kans op correcties achteraf (en eventuele nadelige, financiële consequenties). Zijn we uniek met onze TMI-licentie? Nee. Maar vanzelfsprekend is het in onze branche allerminst. We investeren erin om onze rol als ‘Register makelaar/Taxateur’ in bedrijfsonroerendgoed nog verder te benadrukken. Wil je meer weten? Onze taxateurs staan je graag te woord.

Bron: Bedrijvig Oss – editie september 2021