Nieuwe wettelijke ‘huisregels’ in 2019!

Zoals elk jaar wordt er ook in 2019 weer een aantal wetswijzigingen doorgevoerd waarvan het goed is dat je er als (toekomstig) huiseigenaar van op de hoogte bent. Natuurlijk kun je ons ook bellen, we adviseren je graag over een woning, hypotheek of werken mee aan het krijgen van een aflossingsblij gevoel!

2019 brengt nieuwe wettelijke ‘huisregels’, let op!

Zoals elk jaar wordt er ook in 2019 weer een aantal wetswijzigingen doorgevoerd waarvan het goed is dat je er als (toekomstig) huiseigenaar van op de hoogte bent. We zetten de belangrijkste voor je op een rij:

NHG-grens verhoogd, zeker bij energiebesparende voorzieningen

Tijdens de crisis is de Nationale Hypotheek Garantie al verhoogd naar € 265.000. Wordt NHG op een door jou gekochte woning verleend, dan kun je een hypotheek afsluiten tegen een lager rentetarief.

In 2019 stijgt deze NHG-kostengrens door naar € 290.000. Maar … koop je een woning mét energiebesparende voorzieningen dan kun je ook nog NHG verkrijgen voor een woning tot € 307.400. Interessant dus!

Onder energiebesparende voorzieningen wordt in dit verband verstaan:

• HR ketel

• spouwmuur-, dak-, leiding- vloerisolatie

• HR++ beglazing,

• energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen

• energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement • ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan.

NHG-premie verlaagd met 0,1%

Wordt de NHG-grens verhoogd, de premie c.q. borgtochtprovisie die je voor de verkrijging ervan moet betalen, gaat juist naar beneden! Vraag je een hypotheek aan met NHG, dan betaal je daarvoor in 2019 nog maar 0,9% over de hoogte van je hypotheek in plaats van de huidige 1%.

Afbouw hypotheekrenteaftrek: maximaal 49%

Sinds 2014 is de overheid bezig de hypotheekrenteaftrek te verlagen. Voorlopig treft dit je alleen als je met je inkomen in het hoogste belastingtarief valt. Elk jaar sinds 2014 gaat er 0,5% van dit tarief af. Oftewel: in 2014 mocht de rente worden afgetrokken tegen 51,5%, in 2015 51%, 2016 50,5% en nu, voor 2019, is het nieuwe tarief aanbeland op 49%. (De hoogste belastingschijf wordt overigens verlaagd van 51,95% naar 51,75%. Concreet betekent het dus dat je als je met je inkomen in de hoogste schijf valt, je 51,75% in box 1 betaalt, maar over de door jou betaalde hypotheekrente in 2019 maar 49% terugkrijgt. Het eigenwoningforfait blijft daarbij wel belast tegen het hoogste tarief, 51,75%.

Vanaf 2020 wordt het hoogste belastingtarief waartegen je de hypotheekrente kunt aftrekken, vervolgens versneld verlaagd: elk jaar met 3%, totdat in 2023 het streeftarief van 37% is behaald. Vanaf die datum krijg je dus nog maar 37% van de door jou betaalde hypotheekrente terug van de belastingdienst. Een gegeven om rekening mee te houden; het maakt het nog meer de moeite waard vervroegd af te lossen, hetgeen de overheid met deze maatregel ook wil stimuleren.

Interessante achtergrondinformatie

Schrijvend over deze zaken, kunnen we ons voorstellen dat er ineens andere vragen bij je opkomen zoals:

• wanneer is een eigen woning voor de wet nu eigenlijk een eigen woning?

• over welke woningschuld c.q. geldlening mag de betaalde rente (en kosten) worden afgetrokken?

• hoe zit het ook weer met een al aanwezige aflossingsvrije hypotheek, wat mag wel en niet?

• wat als je met overwaarde verkoopt? Wat moet/mag er dan met dat geld?

• wat als je een restschuld overhoudt na verkoop van je eigen woning? Is die aftrekbaar?

• hoe interessant is het mijn hypotheek over te sluiten om een lagere rente te krijgen?

• welke hypotheekvormen zijn er tegenwoordig eigenlijk?

• als je woning bijna is afbetaald, wat gebeurt er dan in de inkomstenbelasting?

 

We adviseren je graag over een woning, hypotheek of werken mee aan het krijgen van een aflossingsblij gevoel!