Jumboplaatjes geven Oss een gezicht

Jumboplaatjes geven Oss een gezicht

Oss is in de ban van de historische plaatjes van de Jumbo. Er vinden zelfs speciale ruildagen plaats om de verzamelboeken compleet te maken. Op de meeste foto’s staan historische panden en gebouwen in Oss. Logisch dat we het verzamelvirus ook hier stevig te pakken hebben…

Van het oude fabriekscomplex van Jurgens aan de Kerkstraat tot en met het voormalige ziekenhuis aan de Begijnenstraat: de Jumboplaatjes brengen de unieke historie van Oss prachtig in beeld. Maar wie door het verzamelboek bladert, denkt ongetwijfeld: wat zonde dat al die schitterende gebouwen er niet meer zijn…

Daarom hopen we ook vurig dat zoveel mogelijk Ossenaren na deze verzamelactie inzien hoe belangrijk aansprekende gebouwen voor een stad zijn. Ze geven Oss immers een gezicht!

Handgeschreven briefjes

In totaal zijn er bijna tweehonderd plaatjes te verzamelen. Op kantoor gingen er dan ook wekenlang handgeschreven briefjes rond met daarop lange rijen van ontbrekende nummers. Maar… de actie is bijna voorbij en de verzamelboeken van de meeste medewerkers zijn intussen gevuld. Waar een fijne samenwerking al niet goed voor is…